OHJEET OMAAN KIRJANPITOON

1. TEE SE ITSE KIRJANPITO

Olethan tutustunut kokeiluversioomme?

2. SOPIMUS

Sopimus tilivelhon käyttöoikeudesta tehdään ennen kuin aloitamme yhteistyömme.

Sopimuksessa määritellään vastuukysymykset ja tuki- ja asiantuntijapalvelut sekä veloitusperusteet sekä mahdolliset irtisanomisperusteet. 

Sopimuksessa määritellään myös se, pidätkö kuukausikirjanpitoasi maksuperusteisesti vai suoriteperusteisesti (tarkoittaa lähinnä laskutusten mukaan).

3. KOULUTUS

Koulutus joko ryhmäkoulutuksena toimistollamme tai paikkakunnallanne kuuluen veloitukseen tai yrityksessänne eri veloituksin. 

Koulutus voi tapahtua myös chat tavalla. Vasta koulutuksen jälkeen voit aloittaa todellisen kirjanpitotyön. 

Koulutuksessa käydään läpi ohjelman kaikki ominaisuudet ja kirjanpidon perusteet yleisellä tasolla. 

Tukihenkilömme on koko ajan käytössäsi ohjelman ominaisuuksien selvityksissä ja asiantuntijahenkilömme auttaa sinua kirjanpidollisissa asioissa.

4. KIRJANPIDON PERUSTEIDEN SOPIMINEN

Sovimme, hoidatko kirjanpitosi meksuperusteisesti vai suoritusperusteisesti 

- Maksuperusteinen kirjanpito etenee pankin tiliotteen tapastumien mukaisessa järjestyksessä 

- Suoritusperinteinen kirjanpito tapahtuu siten, että tallennat/viivakoodiluet ostolaskut ostoreskontraan, jolloin tiliotetapahtumat ovat lähinnä ostovelkojen ja myyntisaamisten maksusuorituksia 

- Sovimme myös mahdollisten automaattisten tilinpäätösvientien käyttöönotosta

5. ME TEEMME

• Avaamme yrityksesi järjestelmään 
• Teemme kaikki määrittelyt ( kuten tilikaudet, pankkitilimäärittelyt, mahdollisen ostoreskontran määrittelyn, jne.) 

• Valitsemme tilikartan 
• Tallennamme alkusaldot 
• Hoidamme pankkiyhteydet 
• Muut asiat: 

Sen jälkeen voit alkaa käsitellä siirron jälkeen ensimmäisen kuukauden tapahtumiasi!

6. TILIÖINTI, YKSITYISKOHTAISET SELVITYKSET

Tässä siis on nykyään koko kirjanpidon tärkein vaihe: löytää tositetapahtumalle tilikartasta oikea tili. Sen jälkeen kirjanpito onkin tavallaan valmis. 
Kuten kokeiluversiosta huomasit, tiliöintipohja sisältää Debet ja Kredit kohdat tiliöintirivillä summan ja selitemahdollisuuden ohella. 
Tuohon tiliöintipohjaan joko syötät, haet tai etsit tilikartan tilin tai se voi automaattitiliöinnin ansiosta tullaa itsestään. Debet ja Kredit ohjeistusta eri paikassa ja samoin automaattitiliöinnin mahdollistamasta ennakkomäärittelystä oma ohjeistuksensa; joskin koulutus sisältää ne selvitykset parhaiten. 

“Aloita tiliöinti” klikkauksen jälkeen tulee näkyviin kuinka paljon eri tositelajisia (esim. osto-reskontra ja tiliotetositteet) tositteita on tiliöitävissä. Erittely näkyy tiliöintilajeittain, joita ovat: automaattiset tiliöinnit, automaattiset mutta tarkistettavat tiliöinnit, manuaalisesti tehtävät tiliöinnit. 

Mikäli sinulla on esim. käteiskuitteja tai pankkikortilla maksettuja kuitteja, ne tallennat “paperitositteiden tiliöinnin“ kautta kirjanpitoon Käsisyöttotositelajilla. 

Mikäli käytössäsi on “automaattiset tilinpäätösviennit”, kuukauden lopussa ajat sen tiliöinnin kirjanpitoon.

7. MUUTOKSET TILIÖINTIIN, YKSITYISKOHTAISET SELVITYKSET

Voit tehdä muutoksia tehtyihin tiliöinteihin niin kauan kun kirjanpitokuukausi on lukitsematta. Lukitseminen voi tapahtua Kausiveroilmoituksen ajon yhteydessä. 

Yksi tapa: on ottaa muutettava tosite “Listatiliöinti” -kohdan kautta käsittelyyn ja tehdä tarvittavat muutokset. Koulutus käsittelee asian yksityiskohtaisesti.

8. RAPORTIT JA AJOT, YKSITYISKOHTAISET SELVITYKSET

Voit ajaa milloin vaan ja miltä ajanjaksolta vaan raportteja, mutta kuukausikirjanpidon oikean syntymisen kannalta järjestys on seuraava: kun kaikki tiliöinnit on tehty kuukaudelle, aja Kausiveroilmoitus. Se tekee arvonlisävero-ja palkkojen tas-raportin ja ns. kaatoviennit sekä lukitsee kirjanpitokuukauden. 

Tämän jälkeen et pääse enää normaalitavalla tekemään tositelisäyksiä tai muutoksia niihin. Koulutus on käsitellyt poikkevan mahdollisuuden. Ainoastaan Tilinpäätöstositelajia pääset syöttämään lukitullekin kirjanpitokuukaudelle. 

Raportteja ovat: 
Päiväkirja
, joka on tositelajeittain listaus tositenumerojärjestyksessä. 
Pääkirja, joka on tilinumerojärjestyksessä oleva listaus sisältäen alkusaldo, tapahtumat ja loppusaldo. 
Tilisaldo, osoittaa tasapainon debetin ja kretin välillä koko kuukaudelta. 
Tuloslaskelma, joka on tuottojen ja kulujen erotuslaskelma. 
Tase, joka näyttää yrityksesi omaisuudet ja velat sekä oman pääoman tuloksineen. Kausiveroilmoitus, joka näyttää arvonlisäveron ja mahdollisten palkkojen ennakonpidätys ja sotutiedot. Sen voi lähettää sähköisesti verohallinnolle.

9. MUUTA

Seuraa säännöllisesti KIRJANPITO JA VEROTUS otsikkoa, missä kerromme kirjanpidollisia että verotuksellisia yleisiä ohjeita ja ajankohtaisia muutoksia niissä. 

Jos sinulla on perheessäsi tai käytettävissäsi henkilö, joka voisi tehdä tarvittaessa “lopullisen” tilinpäätöksen sekä “lopullisen“ veroilmoituksen, niin vuosiveloituksemme on ainoastaan 285 euroa + alv. sisältäen it-tukemme. 

Ohjelmassahan on kuukausikirjanpidossa mahdollisuus automaattisiin tilinpäätös-vienteihin ja veroilmoituskin syntyy suoraan ohjelmasta, mutta luonnollisesti ne on tarkistettava. 

Mikäli toimit entisen Vaasan läänin ulkopuolella etkä jostain syystä haluakaan itse tehdä kirjanpitoasi, niin me teemme sen eri tarjouksen pohjalta tosi edullisella veloituksella ja sovimme aineistosi toimittamisen tavat meille. Saat täydellisen asiantuntijapalvelun; olemmehan toimineet tilitoimistona yli 40 vuotta. 

Vaasan läänin alueella meillä on tilitoimistopalveluun nähden kilpailukielto, kun luovuimme lokakuulla 2017 Lawtax Oy:n suurimmasta omistajuudesta. Ohjelmamme ja tukipalvelum-me on käytettävissäsi.

10. LOPETUS

Mikäli sinua on jäänyt askarruttamaan jokin seikka, ota ihmeessä yhteys tukeemme tai asiantuntijamme; sitä varten olemme. Kaikki asiat ovat yhtä tärkeitä. 

Olisimme kiitollisia tietämään asioista, jotka mielestäsi voisi olla paremmin. Toki kiitollisia olisimme myös siitä, jos “kehut ohjelmaa ja palveluamme“ muille yrittäjille. Joulupukki kyllä kirjaa ne kaikki tarkkaan kirjanpitoonsa. 

Kun pidät tositeaineiston sisältävän vain elinkeinotoimintasi asioita, niin sinulla ei tule olemaan verottajan kanssa minkäänlaisia vaikeuksia. Yrittäjille tunnusomainen korkea moraali ja etiikka osaltaan myötävaikuttaa lainmukaisen lopputuloksen. Tilivelhon käytössä pieni yrittäjä ei voi tehdä virheitä, joista seuraisi verotuksellisia sanktioita. 

Voit huoletta olla oman kirjanpitosi herra! Me olemme kanssasi kaikissa tilanteissa!

Suomessa on noin 200.000 mikro- ja pienyrittäjää ja yksinyrittäjää, joista tähän mennessä vain harva on tehnyt kirjanpitonsa itse. Niinhän me muutama vuosi sitten juoksimme laskujemme kanssa pankissakin. 

Niin usein parjattu tietotekniikka muuttaa väistämättä menettelytapojamme.
Tukipalvelumme auttaa ja neuvoo. 
050 338 7786 / Tanja 

Myynti 
050 563 3092 / Aatos

VAIN 645 € / vuosi

- kaikki aloitustyöt 
- tilinpäätöksen teon 
- veroilmoituksen teon 
- vahvan tukiverkoston
- vahvat asiantuntijapalvelut
Ilman tilinpäätöstä ja veroilmoituksen tekoa vain 285 €/vuosi sisältäen ohjelmat ja tukipalvelut
Ekonomitoimisto A. Rajala Oy
Savelankuja 2
61600 Jalasjärvi
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi(at)tilivelho.com
Toimitusjohtaja
Aatos Snellman
(Rajala)
050 563 3092
aatos.rajala(at)tilivelho.com
Tilivelhotuki
Tanja Keski-Liikala
050 338 7786
tanja.keskiliikala(at)econopal.fi
by Econopal Oy
Ohjelmointi
Juha Pentinmäki
050 555 5887
juha.pentinmaki@certum.fi
by Certum
Ekonomitoimisto A.Rajala Oy | Onographics